ENGLISH | צרו קשר | דף הבית
עשרת הדיברות שחברת הניהול מדאוס מיישמת בבנייניה.

אלו הדברים המייחדים את מדאוס מכל חברה אחרת:

מדאוס - מקשיבה לך.
מדאוס - מסייעת במציאת הפתרון ההולם והאלגנטי לסכסוכים ומחלוקות בין דיירים.
מדאוס - מקדמת את ענייני ועד הבית בעירייה.
מדאוס - מקדמת את פעילות ועד הרחוב / ועד השכונה.
מדאוס - פועלת לרווחת הדיירים.
מדאוס - עובדת עם נותני השירותים הנבחרים של הבניין ולא נגדם.
מדאוס - פועלת בשקיפות.
מדאוס - הניהול והפיקוח באמצעות רואה חשבון.
מדאוס - ודמי הועד אינם על קרן הצבי.
מדאוס - תעודת הביטוח לניהול הנכון של ועד הבית.

מדאוס מקשיבה לך
חברת הניהול מדאוס קשובה תמיד להערות, ביקורת בונה וגם תלונות מצד הדיירים ונציגי הועד. חברת הניהול מדאוס מתחייבת תמיד להשתפר ולשפר את טיב השירות.

^ למעלה
מדאוס מסייעת במציאת הפתרון ההולם והאלגנטי לסכסוכים ומחלוקות בין דיירים
כאשר מתעוררת מחלוקת בין דיירי הבית חברת הניהול מדאוס תסייע לכם במציאת הפתרון ההולם והאלגנטי כך שמחד דיירי הבית יתנהלו בהתאם לחוק ומאידך דיירי הבית לא ירגישו מקופחים.

^ למעלה
מדאוס מקדמת את ענייני ועד הבית בעירייה
במידת הצורך, חברת הניהול מדאוס תדאג לקדם את ענייני הבית הנדרשים בעירייה ותעשה כמיטב יכולתה לקבל סיוע מטעם העירייה.

^ למעלה
מדאוס מקדמת את פעילות ועד הרחוב / ועד השכונה
חברת הניהול מדאוס מקדמת ומעודדת את פעילות ועד הרחוב / ועד השכונה באזורכם וזאת כדי לקדם את הצרכים, הרצונות, הדרישות ואיכות המגורים של הדיירים בבניינכם.

^ למעלה
מדאוס פועלת לרווחת הדיירים
חברת הניהול מדאוס פועלת תמיד לקדם את רווחת הדיירים בבניינים בהם היא משמשת כחברת הניהול של ועד הבית.
חברת הניהול מדאוס מעמידה לרשות הדיירים מוקד קבלת קריאות שירות 24 שעות ביממה ומתחייבת לטפל בכל הבעיות המתעוררות בבניין.
חברת הניהול מדאוס פועלת תמיד לקבלת הטבות עבור דיירי הבית מאת ספקים ונותני שירותים.


^ למעלה
מדאוס עובדת עם נותני השירותים הנבחרים של הבניין ולא נגדם
חברת הניהול מדאוס מקפידה לקבל את הבניין עם כל אנשי המקצוע, נותני השירותים והספקים שלו AS IS, ולעבוד עם כולם בשיתוף פעולה כך שהבניין יקבל את השירות על הצד הטוב ביותר.

^ למעלה
מדאוס פועלת בשקיפות
הדוחו"ת וספרי הועד פתוחים, בכל עת, לעיון בעלי הדירות.

^ למעלה
מדאוס הניהול והפיקוח באמצעות רואה חשבון
חברת הניהול מדאוס מתנהלת בהתאם לתקציב השנתי שאושר באסיפת הדיירים ובהתאם להנחיות שנמסרו על ידי נציגי ועד הבית.
לחברת הניהול מדאוס אין זכויות חתימה בחשבון הועד. נציגי ועד הבית חותמים אחת לחודש על ההמחאות לתשלום לאנשי המקצוע, נותני השירותים והספקים.
חברת הניהול מדאוס מבצעת התאמת בנק שוטפת.
דו"ח התקבולים והתשלומים השנתי של ועד הבית מוגש לביקורת רואה חשבון.


^ למעלה
מדאוס ודמי הועד אינם על קרן הצבי
חברת הניהול מדאוס, תמיד מעודדת בדיקה והשוואת מחירים.
חברת הניהול מדאוס פועלת בהתאם לתקציב השנתי שאושר באסיפת הדיירים, עודפי כספים הנותרים בסוף השנה נשארים ברשות הדיירים ומיועדים לרווחתם.


^ למעלה
מדאוס תעודת הביטוח לניהול הנכון של ועד הבית
חברת הניהול מדאוס מקפידה בבנייניה שועד הבית ידאג לקדם את הטיפול ב: מערכות כיבוי אש בבניין, מערכות החשמל הציבורי בבניין, בדיקת לוחות החשמל של הדיירים, ניקוי וחיטוי מאגרי מים, מערכת לחץ המים, איטום והכנת הגג לחורף, גנרטור, מעלית וביטוחים.

^ למעלה
סקר מדאוס  
ניהול נכסים מושכרים  
תחזוקת דירות ובתי יוקרה  
כדאי לדעת  
לוח דירות השכרה ומכירה  
הטבות לבניינים  
טופס קריאת שירות  
צרו קשר  
דף הבית  
טלפון: 1599-514-515 | פקס: 03-6742596 | ת.ד. 1430, רמת גן 52106 info@madeus.co.il