ENGLISH | צרו קשר | דף הבית
כללי
חברת הניהול מדאוס מאפשרת לבעלי נכסים לקבל שירותי ניהול שוטפים לנכס שבבעלותם. שרותי הניהול באמצעות חברת הניהול מדאוס מלווים בפיקוח אישי של רואה חשבון.
הנכסים המנוהלים באמצעות חברת הניהול מדאוס כוללים: מבנים ודירות בשכירות חופשית או מוגנת, מבנים מסחריים / תעשייתיים וחנויות.

יתרונות בניהול הנכס באמצעות חברת הניהול מדאוס

מדאוס מספקת לבעלי הנכס את הפתרון האולטימטיבי לניהול הנכון במינימום עלות כספית:

 • שליטה על התקבולים מהנכס התקבולים מהנכס מופקדים ומנוהלים בחשבון בנק המצוי בבעלותם הבלעדית של בעלי הנכס, לחברת הניהול אין זכויות חתימה בחשבון הבנק.

 • שקיפות בדיווחים וקבלת החלטות חברת הניהול מדאוס מספקת לכל בעלי הנכס שקיפות בדיווחים ובאופן קבלת ההחלטות.

 • מונעת קיום מחלוקות אפשריות ניהול הנכס באמצעות חברת הניהול מדאוס מונע קיום מחלוקות אפשריות בין בעלי הנכס אשר "מקפיאים" את הניהול השוטף של הנכס וגורמים לנזק כלכלי וערעור היחסים בין השותפים בעלי הנכס.

 • פתרון לנכסים המתקבלים בירושה ניהול הנכס באמצעות חברת הניהול מדאוס מספק את הפתרון לנכסים המתקבלים בירושה ואשר מתחלקים בין מספר יורשים.

 • פתרון לנכסים במחלוקת / סכסוך משפטי כניהול הנכס באמצעות חברת הניהול מדאוס מספק את הפתרון האלגנטי והכלכלי לנכסים משותפים המצויים במחלוקות / סכסוך משפטי.

^ למעלה
ניהול הנכס באמצעות חברת הניהול מדאוס כולל

חברת הניהול מדאוס מאפשרת לבעלי הנכס ליהנות מניהול מקצועי הכולל:

ליווי ופיקוח אחר תחזוקת הנכס באופן שוטף.
ניהול כספי שוטף של הנכס.
רישומי הנהלת חשבונות, דיווחים למוסדות והכנת דוחו"ת לבעלי הנכס.
טיפול משפטי.

ליווי ופיקוח אחר תחזוקת הנכס באופן שוטף

 • מוקד לקבלת קריאות שירות מהשוכרים.

 • שליחת אנשי מקצוע לטיפול בקריאות שירות של השוכרים.

 • מעקב ופיקוח  שוטף על המערכות התפעוליות בנכס.

 • מעקב ופיקוח שוטף על נותני שירותים קבועים בנכס, במידה ויש.

 • הוצאה לפועל של עבודות יזומות בנכס בהתאם להחלטת הבעלים/ השותפים.
ניהול כספי שוטף של הנכס

 • גביית דמי שכירות מהשוכרים.

 • הנפקת קבלות וחשבוניות מס לשוכרים.

 • הפקדת דמי השכירות לחשבון בנק של השותפות.

 • ביצוע תשלומים לנותני שירותים , ספקים ומוסדות.

 • חלוקת יתרת עודפים בחשבון הבנק של השותפים, בהתאם להחלטת השותפים.

 • פתיחת  וניהול חשבון נאמנות במידת הצורך.
רישומי הנהלת חשבונות , דיווחים למוסדות והכנת דוחו"ת לבעלי הנכס

 • רישומי הנהלת חשבונות כפולה.

 • טיפול ודיווח שוטף מול רשויות המס, במידת הצורך.

 • מסירת דוחו"ת תקופתיים לבעלים/ שותפים.

 • מסירת דו"ח שנתי.
טיפול משפטי

 • עריכת הסכמי שכר דירה והחתמת השוכרים.

 • הגשת תביעות משפטיות כנגד חייבים.

 • טיפול בהוצאה לפועל.

^ למעלה
יתרונות מדאוס  
סקר מדאוס  
תחזוקת דירות ובתי יוקרה  
כדאי לדעת  
לוח דירות השכרה ומכירה  
הטבות לבניינים  
טופס קריאת שירות  
צרו קשר  
דף הבית  
טלפון: 1599-514-515 | פקס: 03-6742596 | ת.ד. 1430, רמת גן 52106 info@madeus.co.il