ENGLISH | צרו קשר | דף הבית

חברת הניהול מדאוס נוסדה בשנת 1999. מדאוס המתמחה בניהול וועדי בתים, מספקת לדיירי הבניין ולנציגי ועד הבית פתרון אולטימטיבי לניהול נכון של הבניין וכל זאת מבלי לאבד את השליטה על קופת הועד ובמינימום עלות כספית.
יתרונות הניהול באמצעות מדאוס:
ליווי ופיקוח צמוד של רואה חשבון.
יישום נוהלי מדאוס בנושאי בטיחות אש וחשמל, תחזוקה מונעת וביטוח.
המזומנים הנותרים בקופת הועד בתום כל שנה, הינם בבעלות דיירי הבניין ולרווחתם.
חשוב לדעת כי, לחברת מדאוס אין זכויות חתימה בחשבון הבנק של ועד הבית.
קריאות שירות? כיצד אנחנו עובדים?
בקרה ופיקוח על כספי ועד הבית מה כוללת תוכנית עבודה שנתית?
אנשי מקצוע נותני שירותים וספקים?
כיצד אנחנו עובדים?
בשלב ראשון, עוד לפני תחילת השנה, אנו יושבים עם נציגי הועד ומגדירים תוכנית עבודה שנתית וקובעים את התקציב השנתי. בשלב שני, עם תחילת השנה ובמהלכה, אנו דואגים ליישם בפועל את תוכנית העבודה השנתית וזאת בהתאם לתקציב השנתי שאושר.
^ למעלה
מה כוללת תוכנית עבודה שנתית?
הנחיות לעניין הנקיון, כגון: מספר פעמים בשבוע, שעות עבודה וכד'.
הנחיות לעניין הגינון, כגון: מספר פעמים בחודש, תדירות החלפת צמחייה וכד'.
הנחיות לעניין הטיפול באופן הזמנת נותני שירותים וספקים.
הנחיות לעניין עבודות מיוחדות הנדרשות במבנה , באם נדרש.
^ למעלה
אנשי מקצוע, נותני שירותים וספקים?
לחברתנו מאגר גדול של אנשי מקצוע בכל התחומים (אינסטלציה, חשמל, איטום גגות, משאבות לחץ מים, נקיון, גינון וכד') אך יחד עם זאת מחקרים שהזמנו וכן הנסיון שרכשנו מלמד כי דיירי הבית ונציגי הועד מכירים ויודעים להעריך הכי טוב את איכות וטיב השירות שהבניין מקבל מאנשי המקצוע נותני השירותים והספקים שלו ולכן אנו מקפידים לקבל את הבניין עם כל אנשי המקצוע ,נותני השירותים והספקים שלו AS IS .

במידה ולבניין אין אנשי מקצוע, נותני שירותים וספקים, או לחלופין ,מבקשים הדיירים לאתר אנשי מקצוע, נותן שירותים וספק חדש אנו דואגים לאתר לבניין אנשי מקצוע, נותן שירותים, ספק חדש ומבקשים את אישור הועד להעסקתו.
^ למעלה
קריאות שירות?
אנו מעמידים לרשות הדיירים מענה אנושי לקבלת קריאות שירות 24 שעות ביממה גם בשישי ושבת.

קריאות שירות דחופות כגון: פיצוץ/נזילת מים, מעלית תקועה, קצר חשמלי, דליפת גז וכד' מטופלות במיידי גם בשעות הערב וגם בימי שישי ושבת.
^ למעלה
בקרה ופיקוח על כספי ועד הבית
לחברת הניהול אין זכויות חתימה בחשבון הועד. זכויות החתימה בחשבון הועד הינם אך ורק של נציגי הועד.
דמי הועד השוטפים ודמי ועד השקעות מופקדים מידי חודש בחודשו לחשבון הבנק של ועד הבית.
נציגי ועד הבית חותמים אחת לחודש על השיקים לתשלום עבור נותני השירותים.
חברת הניהול מבצעת התאמת בנק שוטפת.
דו"ח התקבולים והתשלומים השנתי מוגש לביקורת רואה חשבון.
^ למעלה
מה קורה עם יתרות הכספים בתום השנה?
יתרות המזומנים הנותרים בקופת הועד בתום כל שנה, הינם בבעלות דיירי הבניין ולרווחתם.
^ למעלה


יתרונות מדאוס  
סקר מדאוס  
ניהול נכסים מושכרים  
תחזוקת דירות ובתי יוקרה  
כדאי לדעת  
לוח דירות השכרה ומכירה  
הטבות לבניינים  
טופס קריאת שירות  
צרו קשר  
טלפון: 1599-514-515 | פקס: 03-6742596 | ת.ד. 1430, רמת גן 52106 info@madeus.co.il